จิรารัตน์ ชานันโท สวยบาดใจ อยากลูบไล้ตั้งแต่ไหล่จนถึงปลายเท้า

คานมาห้องพี่

จ้องเบาๆ

น่าโดนไหมล่ะ

น่าอกสวย

อุ้ย น่าคบอ่ะ

แกว่งเท้าเบาๆ

ทั้งขาว ทั้งสวย มาเป็นเมียพี่รวยแน่นอน